Diğer Hizmetlerimiz
 
Periyodik Sağlık Muayeneleri
İlkyardım Eğitimi
Yangın ve Söndürme Eğitimi

 
Mesleki Eğitim
 


Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade eder.Mesleki eğitim yönetmeliği; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemesini sağlamaktadır.

 İş Kanunun 85. Maddesi gereği, “Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışanlar”  yaptıkları işle ilgili “Mesleki Eğitim” almak ve  01.01.2009 tarihi itibariyle ise “Mesleki Yeterliliğini” belgelemek zorundadır. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununda 17/3 maddesi gereğince; "Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz." hükmü bulunmaktadır.İş kanunun 105/d Maddesine göre eğitimi olmayan her işçi için işletmeye para cezası uygulanır.

 “Ağır ve tehlikeli işlerde” çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı Kanuna göre Bakanlık İş Müfettişleri tarafından denetlenmektedir.
 
     
     
Anasayfa Kurumsal İletişim