Diğer Hizmetlerimiz
 
Periyodik Sağlık Muayeneleri
İlkyardım Eğitimi
Yangın ve Söndürme Eğitimi

 
Hijyen Eğitimi
 


Sağlık, İçişleri ,Milli Eğitim, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarınca yapılan ortak çalışmayla hazırlanan hijyen eğitimi yönetmeliği 5 temmuz 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında bulunan gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri,  çalışanlarına, Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde Yönetmelikte belirtilen eğitimleri almalarını sağlamak zorundadır.

Bakanlık Yönetmelikte belirtilen iş yerlerinin, yönetmeliğin  5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini denetler. Bu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesine göre işlem yapılır. İş yeri sahipleri ve işletenleri, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumludur. Bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenleri de bu eğitimi almaya mecburdur.

YÖNETMELİĞİN KAPSADIĞI İŞ YERLERİ ;

a) Gıda üretim ve perakende iş yerleri.
b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.
ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.
d) Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.
 
     
     
Anasayfa Kurumsal İletişim